Author: nordic@global

Anna Andreasson

Extern forskare (MSc, BMed, PhD)

Som extern forskare överser Anna den pågående forskningsverksamheten vid Nordic Clinic. Hon är docent i klinisk epidemiologi med erfarenhet av experimentella, kliniska, epidemiologiska samt registerbaserade studier. Anna är forskare vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet och Institutionen för medicin Solna samt Karolinska Institutet och har publicerat mer än 80 vetenskapliga artiklar i referee-granskade internationella tidskrifter. Hon är expert på användningen och utvärdering av mått på patientrapporterade utfall i vetenskapliga studier. Anna har inriktat sin forskning på att öka förståelsen för sjukdomar där orsakssambanden fortfarande är okända, som till exempel IBS, kronisk smärta och ME/CFS där aktivering av immunsystemet verkar kunna förklara symtomen hos en del patienter. 

GI Map / SIBO / Organix® Comprehensive

FÖR FUNKTIONSMEDICINSKA RÅDGIVARE // En 2-dagarskurs, 6-7 februari 2020, Ystad

Med Graeme Jones, klinisk fysiolog, Nordic Laboratories. Anna Sparre finns också på plats under utbildningen.

Tarmhälsa är centralt inom funktionsmedicinen och tester med fokus på tarmen är därför viktiga verktyg att använda och förstå vid funktionsmedicinska utredningar. Att få en bra inblick i kroppens olika funktioner och näringsstatus är också centralt och kan mätas genom att titta på nedbrytningsprodukter i ett urinprov. Hur resultaten från dessa olika tester ska tolkas och vägas samman är dock inte alltid helt enkelt. 

För att ge funktionsmedicinska utövare fördjupad kunskap kring två av våra vanligaste tester för att se status i tarmen (GI Map och SIBO) samt vårt test Organix Comprehensive som bla ger en bild av kroppens näringsstatus – bjuder Nordic Laboratories nu in till en 2-dagars utbildning där dessa tre tester gås igenom på detaljerad nivå. 

Föreläsare under utbildningsdagarna är Graeme Jones, VD på Nordic Clinic Stockholm. Graeme är fysiolog med 15 års erfarenhet från medicin, klinisk forskning, rehabilitering, näring, och fitness. Under hela utbildningen kommer även Anna Sparre att finnas på plats för att svara på frågor. Gott om tid är avsatt för deltagarnas frågor.

Kursen vänder sig till dig som arbetar med eller utbildar dig inom funktionsmedicin och har viss grundkunskap kring funktionsmedicinskt arbetssätt och testning. 

Program:

Dag 1: GI Map och SIBO

 • Fysiologi och grundorsak till dysbios och SIBO
 • Hur används och tolkas de två testerna ur ett kliniskt perspektiv
 • Hur skräddarsys interventioner för patienter; livsstil, kost och kosttillskott

Dag 2: 

 • Kliniska klientfall med koppling till tarmhälsa 
 • Organix Comprehensive – Hur används och tolkas resultaten ur ett kliniskt perspektiv
 • Kliniska klientfall med koppling till kroppsfunktion och näringsstatus
 • Hur skräddarsys interventioner för patienter; livsstil, kost och kosttillskott
 • Q&A med Graeme och Anna

Praktisk information:

När: 6-7 februari 2020

Tid: 6/2: 10:00-18:00, 7/2: 09:00-16:00

Plats: Anno 1793 Sekelgården Hotel, Långgatan 18, Ystad

Pris: 2 500 SEK* (ex moms)

Tester: GI Map, SIBO och Organix Comprehensive kan köpas till 30% rabatt vid anmälan** eller på plats under utbildningsdagarna. 

Språk: Engelska

Anmälan görs via länken: KURSEN ÄR TYVÄRR FULLBOKAD

Varmt välkommen!


Mentorskapsprogram

FÖR FUNKTIONSMEDICINSKA RÅDGIVARE // Våren 2020, Nybrogatan 56, Stockholm eller online

Med Graeme Jones, klinisk fysiolog och VD på Nordic Clinic Stockholm

Nordic Clinic vill förbättra folkhälsan! Detta gör vi aktivt på kliniken idag genom att hjälpa våra klienter att tillfriskna från kronisk ohälsa. Vi vill också bidra till en bättre folkhälsa genom att ge stöd åt andra med samma målsättning som vi. Därför startar vi nu ett mentorskapsprogram för funktionsmedicinska utövare under våren 2020.

Funktionsmedicin är nytt som profession i Sverige och det finns idag ytterst få personer med gedigen erfarenhet av att jobba kliniskt inom området. Komplexiteten i arbetet är hög och hänsyn måste tas till många olika parametrar när man i det kliniska arbetet söker efter grundorsakerna till ohälsa eller symptom. I början av sin karriär kan det kännas både omfattande och svårt att strukturera upp sitt arbete, tolka testresultat, få ihop helheten i klienternas hälsopussel och välja behandlingsstrategi. Vår målsättning med mentorskapsprogrammet är att dela med oss av klinikens kliniska erfarenhet och ge stöd åt andra som arbetar funktionsmedicinskt. Vår förhoppning är att vi ska bli fler som aktivt jobbar för att motverka den epidemi av kronisk ohälsa som lavinartat breder ut sig globalt.

Mentor för programmet är Graeme Jones, VD på Nordic Clinic Stockholm. Graeme är klinisk fysiolog med erfarenhet från medicin, klinisk forskning, rehabilitering, näring, och fitness. Med sina 15 år inom det funktionsmedicinska fältet är Graeme idag en av Europas mest erfarna kliniker på området.

Kursen vänder sig till dig som arbetar med eller utbildar dig inom funktionsmedicin och har viss grundkunskap kring funktionsmedicinskt arbetssätt och testning. Programmet kommer inte att utbilda i detaljkunskap kring olika tester (för detta finns separata kurser), utan förutsätter att deltagarna har grundläggande förståelse för olika grupper av tester och diagnoser eller tillstånd. Istället kommer lärandet ha utgångspunkt i verkliga klientfall och hur man kliniskt tar sig an detektivarbetet när man utreder en klient och tar fram en handlingsplan. 

 • Ge stöd åt funktionsmedicinska utövare i det kliniska arbetet
 • Ge ökad kunskap om tester och behandlingsstrategier
 • Dra lärdom av varandras erfarenheter
 • Skapa nätverk för samverkan
 • Mentor – Graeme Jones (Eventuellt övrig expertis från Nordic Clinic)
 • Teman – 6 tillfällen. Varje tillfälle kommer att ha ett specifikt tema med koppling till relevant testning för temat: 
 1. Tunntarmen – SIBO
 2. Tjocktarmen – Avföringstester
 3. Sköldkörteln – Nordic Thyroid panel 1
 4. Stress- och könshormoner – DUTCH
 5. Kroppsfunktioner och näringsstatus – Organix Comprehensive
 6. Få ihop helheten kring olika typer av tester – 2 större klientfall där flertalet av ovan tester har genomförts. 
 • Klientfall (ca 75 min) – Möjlighet för deltagarna att bolla sina egna klientfall och tester
  • Inför varje tillfälle skickar de deltagare som vill in klientfall med relevanta testresultat för det valda temat. Ett eller flera klientfall kommer att väljas ut och diskuteras i gruppen. 
  • De avpersonifierade klientfallen/testerna ska skickas in senast 10 dagar före varje tillfälle. Ett par dagar i förväg kommer de utvalda klientfallen att skickas ut till mentorgruppen för genomläsning.
  • Vid brist på klientfall kommer Nordic Clinic att bistå med klientfall.
 • Frågor (ca 45 min) – Möjlighet för deltagarna att få hjälp med enskilda frågeställningar
  • Inför varje tillfälle skickar de deltagare som vill in frågor som de vill ha hjälp med eller bolla. Dessa frågor behöver inte vara kopplade till det specifika temat för dagen.
  • Frågorna ska skickas in senast 10 dagar före respektive tillfälle och skickas ut till gruppen ett par dagar före varje tillfälle för genomläsning.
  • Frågorna kommer att besvaras av Graeme. 
 • 6 tillfällen – 1 gång/månad under  jan/feb-juni 2020
 • 2h/gång – Totalt 12h
 • Deltagande – vi kommer att ha två kurser som löper under våren 
  • Klassrum – 10 platser. I Nordic Clinic Stockholms lokaler på Nybrogatan 56.
  • Online – 10 platser
 • Datum – måndagar:
  • Klassrum – Nybrogatan 56, Stockholm: 27/1, 2/3, 23/3, 20/4, 18/5, 8/6
  • Online: 3/2, 9/3, 30/3, 27/4, 25/5, 15/6
 • Tid – klassrum och online: 14:00-16:00
 • Pris: 3 000 + moms*
 • Tester: GI Map, CSAPx2, SIBO, Nordic Thyroid panel 1, DUTCH Plus och  Organix Comprehensive kan köpas till 30% rabatt vid anmälan** eller under programmets gång. Det rabatterade priserna avser 1 test per person av respektive sort. 
 • Språk: Engelska
 • Anmälan: PROGRAMMET ÄR TYVÄRR FULLBOKAT

Varmt välkommen!

Introduction to the Brain Health Programme

FÖR ALLMÄNHETEN // Start 29 januari 2020 (6v), 18:00-20:00, Nybrogatan 56, Stockholm.

Do you suffer brain fog, low mood or anxiety? Are you worried about becoming more forgetful? Do you feel tired all the time? If so, come along and find out what nutrition and lifestyle approach you can adopt to support your brain health.

Brain Health is a nutrition and lifestyle programme starting on January 29th, 2020 (6 occasions, 2 hours/week). The purpose is to optimize your wellbeing, memory and mood.

This talk is held in English by Christina Colligan, Nutritional Therapist.

For more information or to sign-up, please contact: christina@nordicgroup.eu

Welcome!

Cérebro Nutrido, Mente Brilhante

7 Novembro 2020

Tudo o que deve saber sobre a alimentação das crianças em idade escolar, com exemplos práticos.

Programa:

10h00 – Sessão de Abertura

10h15 – Cérebro Sereno: Estabilização do aporte energético

– Cérebro Ativo: Otimização da comunicação celular

– Cérebro criativo: Nutrientes precisam-se!

– Cérebro Protegido: Atenção aos perigos escondidos 

11h15 – Como implementar no dia-a-dia? Exemplos práticos

11h45 – Sessão de esclarecimentos

No final da formação, cada participante terá ainda direito a um e-book complementar, com todas as dicas importantes para colocar em prática o que foi ensinado.

Não perca esta oportunidade! 

Caso surja alguma dúvida ou dificuldade, envie-nos por favor um e-mail para o info@nordicclinic.pt

Copyright © Nordic Clinic 2020