Vi utformar framtidens hälso- och sjukvård


Hur det började

Nordic Clinic grundades i Köpenhamn 2002 och har ett gott rykte för vårt sätt att arbeta och hjälpa våra patienter tillbaka till hälsa. Nordic Clinic Stockholm öppnade 2017 och har vuxit snabbt sedan dess. Idag har vi 15 medarbetare.

Vårt arbetssätt

Patienter som kommer till oss börjar med att fylla i ett omfattande frågeformulär som ger oss en detaljerad bild av livsstil, hälsohistoria och miljöfaktorer. Vi använder funktionsmedicinska och genetiska tester för att få insikt i patientens biokemi. Informationen används sedan för att utveckla en handlingsplan som är anpassad efter individen. Handlingsplanen är byggd på samarbete och på att flytta makten över hälsan tillbaka till individen, där vi ger stöd på vägen. Du som patient får en djupare förståelse för hur din kropp fungerar vilket ger en tillit till den handlingsplan som vi utvecklar specifikt för dig.

Del av Nordic Health

Nordic Clinic är en del av Nordic Group. Vi ser det som vårt uppdrag att sprida funktionsmedicin i Norden och resten av världen. Det gör vi genom att utbilda yrkesutövare på området, att satsa på unga talanger, att utveckla högklassiga tjänster samt att öka tillgängligheten till funktionsmedicin för människor över hela jorden.

Vårt mål

Nordic Clinic grundades som ett flaggskepp för funktionsmedicin. Vårt mål är att hjälpa patienter att återfå sin hälsa samtidigt som vi vill visa andra utövare inom området såsom läkare, vårdpersonal och näringsterapeuter att det är möjligt att etablera kliniker i funktionsmedicinsk anda.

Vi strävar efter att:

  • Visa att funktionsmedicin är framtidens sjukvård.
  • Använda oss av laboratorieanalyser som kan identifiera biokemiska processer i behov av stöd.
  • Använda kostomläggning och avancerade kosttillskott för att korrigera och stötta kroppens förmåga till läkning. När det är nödvändigt övervägs även behov av läkemedel. 
  • Använda oss av hela spektrumet av funktionsmedicinska arbetsmetoder, inklusive omfattande frågeformulär.
  • Vara öppna och transparenta – att bjuda in och samarbeta med medlemmar av hela det medicinska samfundet inklusive kollegor inom funktionsmedicinen, skolmedicinen, sjukhus, myndigheter, forskare, försäkringsbolag och politiska partier.

18 years after the start, we’re pleased to see that we have had great success with many of our goals. Now we aim to work even harder to share our knowledge and methods to patients and functional medicine practitioners around Europe and the world.

Samarbetspartners

Vi inser vikten av att goda samarbeten. Vi samarbetar med många olika svenska och internationella företag och individer, såsom aktörer inom hälso- och sjukvård, universitet och forskare, funktionsmedicinska utbildare och specialister samt försäkringsbolag. Vi har ett pågående samarbete med försäkringsbolaget Euroaccidents, vars försäkringstagare som lider av IBS erbjuds en funktionsmedicinsk utredning och behandling på Nordic Clinic Stockholm.

Copyright © Nordic Clinic 2020