Övervikt

Övervikt är ett vanligt problem idag. Andelen med fetma (BMI>30) i Sverige har tredubblats sedan 1980-talet, vilket betyder att över en miljon vuxna hade fetma 2018 (källa Folkhälsomyndigheten). Övervikt är kopplat till en förhöjd risk för andra sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdom, cancer, depression, infertilitet, diabetes, förhöjda risker vid graviditet, fettlever och autoimmun sjukdom. Kost och brist på fysisk aktivitet är de två stora faktorerna som återkommer hela tiden när man talar om övervikt. Många upplever dock stora svårigheter med att på egen hand genomföra hållbara kost- och livsstilsförändringar. Andra upplever att vikten står still trots att de har ändrat sina kostvanor och börjat träna mer.  

Övervikt och fetma är multifaktoriella symptom och många faktorer har kopplats till en ökad risk för övervikt. Stress och sömnstörningar är två faktorer som bland annat höjer kortisolvärdena och bidrar till en ansamling av kilon. Vilken tid på dygnet man äter och hur ofta är också viktigt. Det finns även fler mindre kända faktorer som kan bidra till övervikt, som till exempel hormonella rubbningar, inflammation, tarmflora, vissa läkemedel, obesogener i miljön (fetmaalstrande ämnen). Ibland är övervikt en konsekvens av ett odiagnostiserat medicinskt tillstånd såsom hypotyreos, Cushings sjukdom, lipödem eller Dercums sjukdom.

Personer som drabbats behöver erbjudas en genomgående analys och få en individuell handlingsplan. Våra näringsterapeuter och coacher hjälper sina klienter att hitta en bra kost och rätt rutiner. Hållbara förändringar som passar ditt liv är ofta att föredra framför kortsiktiga bantningskurer (dock inte i alla patientfall). Vi går noggrant igenom hur patienten äter och lever. Finns det något i patientens liv som bidrar till överätning eller val av “fel” mat? Rör det sig om ett mat- eller sockerberoende? Vidare kan vi vid behov testa för tarmflorans sammansättning, hormonella störningar, underfunktion i sköldkörteln och inflammation.

Copyright © Nordic Clinic 2020