Priser


 

Nordic Clinic är en privat klinik som inte omfattas av statliga subventioner. Detta innebär att dina konsultationer och eventuell provtagning inte bekostas av skattemedel på samma sätt som ett besök på vårdcentralen gör. Vår behandlingsmodell skiljer sig dessutom från den konventionella vårdens, som oftast endast tillåter kortare läkarbesök. Hos oss ligger en omfattande kartläggning och ett gediget analysarbete till grund för individanpassade handlingsplaner. Detta är ett tidskrävande arbete och längre konsultationer är ofta nödvändiga för att kunna leverera handlingsplaner av högsta kvalitet och stötta patienterna på bästa möjliga sätt.

Avbokning

Avbokning av en konsultation ska göras senast 48 timmar innan mötet, annars debiteras hela avgiften. Avbokning görs på telefon 08-420 391 14 eller genom att skicka e-post till info@nordicclinic.se.

Prislista

I konsultationspriserna ingår allt förberedelse- och efterarbete för våra rådgivare (som tex genomgång av inskrivningsformulär, analys av provsvar och journalanteckningar). Eventuella labbtester betalas dock separat och ingår inte i priserna nedan. Du kan även ladda ner Nordic Clinics prislista.

YrkeskategoriTid (min)
Läkare
Nybesök

90 min*

4 000 kr
Teståterkoppling / uppföljning: genomgång testresultat, handlingsplan m.m.

60 min

3 300 kr
Kortare uppföljning

30 min

1 650 kr
Kortare uppföljning (telefon)

15 min

850 kr
Fysiolog / forskare
Nybesök

90 min*

3 300 kr
Nybesök / återbesök – genomgång testresultat, handlingsplan m.m.

60 min

2 200 kr
Kortare uppföljning

30 min

1 100 kr
Kortare uppföljning (telefon)

15 min

550 kr
Näringsterapeuter
Nybesök

90 min*

2 700 kr
Teståterkoppling / uppföljning: genomgång testresultat, handlingsplan m.m.

60 min

1 800 kr
Kortare uppföljning

30 min

900 kr
Kortare uppföljning (telefon)

15 min

450 kr
Hälsocoacher
Nybesök

90 min*

2 100 kr
Teståterkoppling / uppföljning: genomgång testresultat, handlingsplan m.m.

60 min

1 400 kr
Kortare uppföljning

30 min

700 kr
Kortare uppföljning (telefon)

15 min

350 kr

*Det inledande samtalet tar oftast lite längre tid, upp till 90 minuter. Om ett nybesök endast tar 60 min betalar patienten endast motsvarande taxa för ett 60 min besök.

Copyright © Nordic Clinic 2020