Psykisk ohälsa

Depression och ångest är tillsammans med stressproblematik de vanligaste anledningarna till att patienter söker vård. Tillstånden kan ha många olika grundorsaker och vi arbetar med en bredd och ett djup samt med forskning som stöd för att hjälpa denna patientgrupp.

Anlita oss för hjälp:

[widgetkit id=”17″]

På kliniken arbetar vi bland annat med följande tillstånd:

Copyright © Nordic Clinic 2020