Stress och utmattning – en folksjukdom

Stress slår brett och drabbar personer i många olika yrken och stadier i livet. Arbetsrelaterad stress är en av de största riskfaktorerna för utbrändhet, men hela livssituationen spelar in. Personer som tar hand om en anhörig, till exempel en sjuk familjemedlem eller barn med särskilda behov, har särskilt hög risk att drabbas. Det gäller även personer som har gått igenom ett psykiskt trauma tidigare i livet. 

Effekterna av stress på kroppen är många, både på kort och lång sikt. Det ökar riskerna för praktiskt taget alla välfärdssjukdomar, såsom inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, diabetes, hjärt- och kärlsjukdom och många fler.

Stresstålighet ‒ resiliens ‒ påverkas till exempel av socialt stöd, sömn och av en persons näringsstatus. Zink, B-vitaminer och magnesium är särskilt viktiga för vår förmåga att hantera stress. Magnesiumbrist gör oss mer stresskänsliga, och stress leder även i sin tur till lägre nivåer av magnesium i kroppen, vilket kan skapa en ond cirkel.

Sömnproblem är ofta en del av stressproblematiken initialt och sömn hänger ihop med stresstålighet. Många vittnar om att det var när sömnen började vackla som de drabbades av utmattning. Läs mer om trötthet här.

På Nordic Clinic hjälper vi utmattade patienter att bygga upp en resiliens mot stress genom stressreducerande tekniker, tarmflora och näringsintag, samt andra livsstilsfaktorer såsom dygnsrytm, sömnrutiner med mera. 

Utmattningssyndrom förväxlas dock ibland med andra tillstånd – vissa patienter får diagnosen utbrändhet trots att de själva uppger för sina läkare att det inte är sannolikt. I dessa fall kan det vara lämpligt att utreda om patienten har drabbats av en infektion eftersom symptomen ofta är snarlika. Till exempel kan infektioner orsaka svår trötthet, ångest, ansträngningsutlöst försämring, sömnproblem eller överdriven sömn, smärta och depression. Borrelia och andra fästinginfektioner är ett exempel på tillstånd som inte alltid orsakar klassiska symptom såsom utslag och ledvärk. De är då lätta att missa och åtskilliga patienter får en felaktig utmattningsdiagnos. Patienterna mår då ofta inte bättre trots långvarig sjukskrivning och vila, och stressreducerande tekniker har liten eller ingen effekt. På Nordic Clinic följer vi den senaste forskningen i infektionstestning med stort intresse och använder oss utöver standardtestning även av medicinska tester från utländska laboratorier som komplement.

 

Copyright © Nordic Clinic 2020