Tankens kraft

Anlita oss för hjälp:

[widgetkit id=”29″]

Body-mind-medicin

Funktionsmedicinen har ett integrativt synsätt där kropp, själ och sinne samverkar och påverkar varandra. Att utvärdera och optimera våra kroppar ur ett biokemiskt perspektiv är en bra och nödvändig bas. I västvärlden värderar vi dock sällan hur starkt våra tankar, känslor och sinne kan påverka tex vår biokemi, vårt immunförsvar, återhämtning och sömn. Fysiska besvär kan påverka oss psykiskt och psykisk ohälsa kan skapa fysiologiska besvär. Om våra tankar kan göra oss sjuka – kan de då också göra oss friska?

Nordic Clinic erbjuder föreläsningar och kurser i mindre grupper i Body-Mind-medicin, men det kan även erbjudas som privata sessioner.

 

Copyright © Nordic Clinic 2020