Trauma

Psykologiska trauman kan få konsekvenser för hälsan under många år och forskningen pekar på att personer som drabbas av posttraumatiskt stressyndrom löper större risk att drabbas av andra typer av ohälsa.

Anlita oss för hjälp:

[widgetkit id=”30″]

Inom funktionsmedicinen letar vi efter orsakerna till olika obalanser i kroppen. Historiska trauman – både hårda och mjuka – kan exempelvis leda till kronisk trötthet eller utmattning. Denna typ av tillstånd kan i sin tur skapa vanor och beteenden som kanske inte alltid gynnar oss och dessutom gör det svårt för oss att bryta oönskade mönster. Alla typer av trauman skapar en stressrespons och stress kan ackumuleras i kroppen om den inte hanteras. Detta medför att historiska trauman kan få konsekvenser för hälsan under lång tid framöver.

TRE (Trauma Tension Release Exercises) är ett effektivt självhjälpsverktyg som släpper på fysiska spänningar och aktiverar kroppens egen återhämtning. Det finns forskningsstöd för att TRE har god effekt på bland annat stressreduktion och traumabearbetning.

På Nordic Clinic erbjuds TRE i mindre grupper eller som privata sessioner.

Copyright © Nordic Clinic 2020