Vikt och diabetes

Vår vikt och metabola hälsa har stor betydelse för vårt mående i stort. Kost- och livsstilsmedicin kan ha kraftfulla effekter på övervikt och diabetes. Även tarmfloran och andra faktorer såsom stress, sömnbrist och hormonella förändringar har kopplats till dessa tillstånd.

Anlita oss för hjälp:

[widgetkit id=”21″]

På kliniken arbetar vi bland annat med följande tillstånd:

Metabola syndromet

Copyright © Nordic Clinic 2020